Har du egen brunn hemma och bor i Stockholms län? Då kan det vara en god idé att testa vattnet innan du dricker det, nya analyser visar nämligen att det finns höga halter av giftiga tungmetaller i berggrunden.

Om du har radon i vattnet eller vet med dig att marken där din brunn står riskerar att kontamineras med tungmetaller är det viktigt att testa vattnet. I Österåker, strax utanför Stockholm, har kommunen uppmanat kommunens boende att låta testa sitt vatten just för detta. Anledningen? För att man hittat att brunnar i området har innehållit för höga halter arsenik, för höga halter och höga halter av tungmetallen uran. Saker du inte vill dricka med andra ord.

Så testar du vattnet

För att kunna dricka vatten som innehåller stora halter av oönskade ting såsom tungmetaller och radon måste vattnet renas och filtreras innan det dricks. För att hålla koll på hur man ska testa sitt vatten för att se om detta är nödvändigt har tidningen Mitti delat med sig av en enkel checklista att följa, och den som undrar mer om sin unika brunn kan alltid kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Österåkerborna ska testa vattnet så här:

  1. Hämta provtagningsflaskor i Alceahuset eller hos turistinformationen vid Ljusterö torg, på Ljusterö.
  2. I flaskan fyller du angiven mängd vatten och lämnar in ditt prov samma dag som det tagits till kommunen för analys.
  3. Du betalar själv för provtagningen som kostar cirka 2 000 kronor och får då analys på om det förekommer mikrobiologiska eller kemiska ämnen i vattnet såsom både radon och tungmetaller.

Varför så mycket tungmetaller just i Österåker?

Den är inte utan anledning som just Österåkers-området är drabbat av höga tungmetaller i vattnet, här är marken nämligen extra rik just på metaller då majoriteten av kommunen står på berggrund där dessa uppkommer naturligt. Allra särskilt i kustområdet och på öar, vilket det finns gott om här och är också varför området kring Ljusterö kommit att bli ett så populärt sommartillhåll. Och jus på grund av dess status som sommarställe är det många hem som inte är kopplade till det kommunala vattnet, totalt sett finns därför uppåt 5 000 enskilda brunnar och alla bör kontrollera vattnets skick för att säkerställa så vattnet går att dricka.