Börjar trädgården hemma kännas lite tråkig och i behov av en förändring? Om du har planerat att gräva upp trädgården för att anlägga en ny gräsmatta eller ett grönsaksland är det bäst att börja nu medan marken är mjuk. Med en god planering och rätt arbetsredskap kan du underlätta arbetet med din trädgård betydligt.

För att främja anläggningsarbetet är det smart att hyra en hjullastare från Zeppelin. Då har du möjlighet att själv stå för allt grävarbete i stället för att anlita en firma, och du kan dessutom spara pengar som du i stället kan lägga på annat arbete i trädgården. Zeppelins hjullastare är effektiva och kraftfulla, samtidigt som de är säkra och enkla att jobba med.

Viktigt att tänka på

Om du vill ha en tät och djupgrön gräsmatta som är fri från oönskade växter krävs det mycket arbete. Du behöver klippa gräsmattan regelbundet och tillföra både fukt och näring. Gräsmattan brukar bestå av en blandning av olika ädla gräs, där den vanligaste på våra breddgrader är så kallad “cold season”-gräs. Dessa grässorter trivs på det norra halvklotet och skiljer sig från de bredbladiga och mindre estetiskt tilltalande gräsen som går att hitta längre söderut. I Sverige odlar vi rödsvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs i våra gräsmattor.

Det är vanligt med näringsbrist i gräsmattan, och om du inte har gödslat den på länge kan ogräs som maskros och groblad ta över. Välklippta gräsmattor har gröna bladspetsar som har klippts av helt rakt, och som inte är fransiga eller avslagna. Det är tydligt om gräsmattan har klippts med alltför slöa knivar – då skimrar den i brunt.

Förbättra den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden i Sverige är hotad och många naturtyper och arter utvecklas idag negativt och riskerar att försvinna på sikt:

  • Om vi inte blir bättre på att bevara vår biologiska mångfald skadar vi ekosystemens förmåga att rena luft och vatten, lagra kol och sköta pollinationen av våra grödor.
  • Biologisk mångfald är viktig för folkhälsan då den utgör grunden för friluftsliv och rekreation.
  • Vårt nyttjande av naturresurser, destruktiva klimatförändringar och övrig mänsklig påverkan riskerar att förstöra ekosystemens förmåga att ge oss alla dessa viktiga tjänster.
  • I nuläget når vi inte miljömålen för biologisk mångfald, utan måste dra ner på vårt nyttjande av naturresurser så att det ryms inom de planetära gränserna.

Om du låter bli att klippa gräset så ofta ger du blommorna en större möjlighet att frodas, vilket stöttar pollinatörer och den biologiska mångfalden. Karin Ahrné som arbetar för Artdatabanken berättar hur det i gräsmattor finns många andra örter och växter än rent gräs, som käringtand, vitklöver, tusenskönor och brunört. När du låter bli att klippa gräset kan dessa växter blomma längre. Käringtand och vitklöver är två andra viktiga växter som innehåller pollen och nektar, vilket bina kräver för att kunna överleva. De är också viktiga värdväxter för olika sorters fjärilar. Ett annat tips som Karin Ahrné lyfter fram är att inte plantera exotiska arter i trädgården, då det inte gynnar den lokala faunan på samma sätt som inhemska arter.