Något som är vanligt på landet är att dricksvattnet kommer från en egenborradbrunn som man antingen gjort själv eller som funnits på torpet eller vid stugan under alla år. Men något som kan vara bra att veta är att dessa kan ha för höga radonhalter – så hur löser man detta på ett smart sätt?

Vattendroppe i vattenAtt bo på landet med egen brunn så tillika eget dricksvatten har många fördelar, i alla fall så länge brunnen är radonfri. Men hur vet man att den är det? Det enklaste sättet, och det mest rekommenderade, är att göra en radonmätning vilket tidningen byggahus även understryker ska göras även i så kallade lågriskområden. På så vis vet man ganska snart om det är hög tid att köpa radonfilter eller inte, vilket är en väg att gå för att göra sin brunn radonfri. Andra saker man kan göra efter en mätning där radonet haft för hög nivå är att koka vattnet innan användning, lagra vatten, lufta vattnet, göra en aktiv kolfiltrering eller använda sig av osmos, skriver Vi i villa. Dock något som man ska lägga på minnet är att det inte bara är brunnen som kan vara en radonkälla. Radon finns nämligen naturligt i marken och i berggrund, vilket också betyder att det kan komma in radon i stugan om tätningen mellan grund och marken stugan står på inte är ordentligt gjord – något som är vanligt att den tyvärr inte är i äldre hem. Därför kan det vara en god idé att mäta radon både i hemmet och i brunnen. Så vilka radonkällor kan man hålla utkik efter? Det besvarar Strålskyddsmyndigheten enligt följande:

  • Markradon – är alltid hög men minskas så fort radonet blandas ut i friska luften, sipprar radonet in i hemmet löses det inte upp naturligt dock och kan behöva saneras.
  • Byggnadsmaterial – stenbaserade byggmaterial innehåller mer eller mindre radon men materialet vid namn Blå lättbetong avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial. Denna betong hittas vanligen i hem byggda mellan 1929 och 1975 då den därefter togs ur bruk.
  • Hushållsvatten – vatten som kommer från brunn eller jordlager innehåller radon till skillnad från vatten som kommer från sjöar och vattendrag vilka inte knappt alls har radon i sig.