Dålig eller unken luft och lukt i ditt hus kan tyda på fukt- och mögelskador, speciellt om du har ett äldre hus med källare. Ett äldre hus som på senare år isolerats på fel sätt kan ha blivit för tätt och då trivs även svamp och mögel, vilket gör inomhusklimatet till rent hälsovådligt. Hus som blivit allt för angripna kan vara bättre att riva medan andra kan gå att renovera och rädda, men till dyra kostnader.

hus fuktFörr hade husen ofta ett ventilationssystem med ett rejält självdrag som gjorde att frisk luft sögs in utifrån när det eldades i kaminen eller eldstaden. Idag finns många av husen kvar, men värms upp på annat sätt för att bli mer energieffektiva. De har ofta fått extra isolering och tätats vid fönster och dörrar eller så har de isolerats på helt fel sätt så att huskroppen blir tätare, men ventilationen inte blivit tillräcklig. Detta skapar en fin grogrund för fukt och mögel men även svamp.

Fukt från källaren

Fuktproblemen i hus med markplatta från 60- och 70-talen har inte riktigt samma fuktproblem som hus från samma tid som har källare. 8 av 10 källare har problem med fukt även om huset är dränerat. Att en dränering inte alltid räcker till åt en källare, då vatten sugs upp i betongen och orsakar fukt, är ett faktum. Det finns hjälp, köp avfuktare från Arctus Nordic så du kan samla upp fukten i väggar och luft i källaren och få ett bättre klimat i hela huset. Du slipper den unkna och råa källarlukten. Torrare luft i källaren gör underverk för huset.

Förebygg fukt

Det är billigare att förekomma än att förekommas, så för att förebygga att du får problem med fukt, mögel och svampangrepp finns det några saker du kan göra.

  • Se över väggar, husgrund och källarväggar varje år. Ser du något konstigt, konsultera fackmän.
  • Ha en fungerande dränering av huset.
  • Var noga med att ventilationen är anpassad för de tätningar och isoleringar som är gjorda. Isolera inte hus med självdrag utan att göra luftspalter.
  • Led bort vattnet från stuprören en bit ifrån huset.
  • Ha inte rabatter precis vid husgrunden eftersom rabatter och växtlighet binder fukt.

Dyrt att renovera

Skulle olyckan vara framme, att ditt hus som du köpt visar sig ha mögelangrepp eller okända fuktskador som du inte visste om kan det stå dig dyrt och svida i plånboken. Aftonbladet berättar om en familj som ett par år efter köp fick riva ut köket för att kunna ha en chansa att få huset friskt igen. Det kan vara stora delar av golv och innertak eller väggar som kan behöva bytas och vädras innan ett hus blir säkert att bo i igen. Att bo i ett sjukt hus kan leda till sjuka människor, allergier och astma, bara för att nämna några exempel. Det kan även handla om förkylningssymptom som aldrig släpper.

Det är många som har upptäckt först efter köp att hela huset var angripet av fukt, mögel och svamp. Riktigt angripna hus kan inte alltid räddas utan kan vara bäst att riva direkt, beroende på vilken typ av svamp eller mögel samt hur stor förekomst det är.

Var noga att anlita en oberoende besiktningsman samt en kompis med bra näsa innan köp av äldre hus.