Att ha ett stabilt räcke vid en trappa eller en altan med nivåskillnader har ett viktigt syfte eftersom det gör att risken för fallolyckor minskar. Särskilt äldre, barn eller andra med rörelsehinder har stor nytta av att kunna stödja sig på ett räcke.

Eftersom fallolyckor är vanliga och gör att den som drabbas blir orörlig under lång tid efter olyckan är det viktigt att skapa en säker omgivning. Oavsett om du ska bygga en trappa eller en altan till ditt hus gäller det att se över säkerheten och hur du kan förbättra den med hjälp av till exempel ett räcke och halkskydd.

Utforma säkra räcken

Boverket utfärdar regler och råd om hur ett räcke ska vara utformat för att uppnå tillräckligt hög säkerhet. Bland annat finns krav på höjd och bredd mellan spjälorna. För att barn inte ska riskera att falla ner måste räcket även gå hela vägen ner utan en alltför stor glipa. Kravet på att ha räcke gäller endast om det inte finns avgränsande väggar som skyddar. För altaner däremot finns inte några speciella föreskrifter men för alla byggnader gäller att de ska utformas på ett sätt som gör att risken för fall begränsas. Sätt därför gärna upp ett räcke vid din altan för att öka tryggheten och minska risken för fallolyckor. Ett räcke har inte bara fördelen med att ge trygghet och minska risken för fallolyckor utan det ramar även in altanen och skapar avskildhet och minskar insyn.På https://wernamodesign.se/produkt-kategori/racke/ hittar du eleganta och funktionella räcken för ditt altanbygge.

Inte bara säkert utan även vackert

Ett vackert räcke förhöjer också det estetiska intrycket av trädgården och genom att låta en vacker klematis slingra sig fram på räcket blir räcket ett vackert blickfång vid uteplatsen. Komplettera gärna med några krukor och bekväma sittplatser för att göra altanen till en förlängning av huset under den varma delen av året.