Har du nyligen köpt ett hus med en vildvuxen tomt, och vill omvandla denna till en trädgård? Var beredd på att det kommer att ta tid, och kräva hårt arbete. Men om du planerar ordentligt kommer du att bli nöjd med resultatet, det kan vi garantera.

Den bästa tiden att planera sin nya trädgård är på vintern. Då kan man koncentrera sig helt och hållet på den nya trädgården, och har ingen trädgårdsskötsel att utföra. Möjligen kan man behöva skotta snö eller sanda trädgårdsgångarna, om det blir en kall och snörik vinter. Det kan rent av vara lättare att hitta strukturen i trädgården på vintern, om trädgården har vuxit över och inte längre går att känna igen.

Tänk på det här

Trädgården ska bilda en förlängning av huset – det är ingen slump att man ofta talar om uterum. Därför är det de som bor i huset som bör stå i centrum. Även om man inte hinner, eller orkar, färdigställa hela trädgården som ett projekt bör man planera allt på en gång. Sedan kan man arbeta med trädgården under flera år. En stor trädgård kan det ta flera år att få ordning på, om man gör arbetet på egen hand.

Har man gjort en grundlig planering av hur trädgården ska se ut vet man i vilken ordning man ska ta sig an de olika deluppgifterna. På detta sätt sparar man både tid och pengar.

En trädgård kan inte bli bättre än vad de naturliga förutsättningarna medger. När man planerar hur trädgården ska utformas, och vilka växter man ska välja, bör man ta hänsyn till bl.a. om tomten ligger på en bergssluttning, skogsmark eller gammal åkermark. För att veta vilka växter som fungerar på tomten kan man studera hur grannarnas tomter ser ut. Vilka växter trivs där, och skulle du kunna tänka dig att ha dem på din tomt? Vilka växter man väljer beror också på hur intresserad man är av trädgårdsskötsel, och hur mycket tid man kan lägga ned. Har man små barn har man inte lika mycket tid att lägga ned som om man är pensionär och har trädgården som sitt stora intresse.

Om ni anlitar en trädgårdsdesigner

Många väljer dock att anlita folk, både för att planera trädgården och för att utföra arbetet. En trädgårdsdesigner eller landskapsingenjör kan planera trädgården, antingen på ett övergripande plan, eller ned till vad som ska planteras i varje enskild rabatt. Kostnaden för detta arbete kan variera kraftigt, bl.a. beroende på trädgårdens storlek och hur mycket av planeringsarbetet som trädgårdsägarna vill göra själva. Faktum är att man kan spara pengar på att anlita en trädgårdsarkitekt, eftersom man på detta sätt kan undvika dyra misstag. Det gäller inte minst om man ska göra om en trädgård helt och hållet, eller om man köper en tomt för att bygga ett hus och anlägga en trädgård. Man kan nämligen inte bortse från de naturliga förutsättningarna när man planerar en trädgård.

Begär en tomtkarta från kommunen Dessa får man gratis, och de är användbara för en första förutsättning planering. Kopiera kartan och använd som grund för att göra en grovskiss över hur trädgården ska se ut, var gångar ska gå etc.